Karaktereigenschappen zijn belangrijk voor succes!

Het succes van jongeren wordt vaak gelinkt aan cognitieve vaardigheden, zoals rekenen of woorden herkennen. De vaardigheden die goed met een test kunnen worden gemeten. Volgens de Amerikaanse onderzoeksjournalist Paul Tough wordt er in het onderwijs te veel gefocust op het aanleren van deze vaardigheden. Hier ben ik het volmondig mee eens.

Voor het bepalen van het succes van jongeren zijn namelijk andere kwaliteiten van belang, zoals doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, nieuwsgierigheid, zorgvuldigheid, lef, zelfvertrouwen en het kunnen uitstellen van een beloning. De zogenaamde soft-skills of karaktereigenschappen.

Paul Tough laat in zijn boek How Children Succeed; confidence, curiosity and the hidden power of character (2012) verschillende onderzoeken en praktijkvoorbeelden naar voren komen waaruit blijkt dat deze karaktereigenschappen veel meer zeggen over het latere succes van leerlingen dan een IQ-test of een CITO-score.

Als we het toekomstig succes van jongeren willen vergroten, dan moet de focus meer liggen op het aanleren van karaktereigenschappen van jongeren, zoals doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Deze eigenschappen zijn – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – niet vaststaand. Ze zijn veranderbaar. Het zijn vaardigheden die je kunt aanleren!

Voor mij is dit boek een belangrijke drijfveer geweest om (met mijn team en diverse partners 😊) GoFuture te ontwikkelen. Een methode voor het aanleren van ondernemende vaardigheden. In GoFuture dragen we zeker ook kennis over, máár er ligt ook veel nadruk op het aanleren van de genoemde soft-skills. De leerlingen denken na over hun kwaliteiten, wat ze kunnen en over wat ze willen bereiken. Zo wordt hun nieuwsgierigheid gewekt. Daarnaast zijn er diverse (team)uitdagingen, zoals het pitchen voor ondernemers. Hier komen meer vaardigheden bij kijken dan de tekst onthouden. Je hebt lef nodig om voor een groep mensen te staan en zelfbeheersing om controle te houden tijdens je pitch. Je moet je informatie kunnen organiseren en doorzetten om tot een goed resultaat te komen.

Ook gebruiken we gamificatie om het zelfvertrouwen bij leerlingen te stimuleren. Gamificatie is de toepassing van game elementen in een niet-game omgeving. Binnen GoFuture krijgen de leerlingen voor elke uitdaging die ze afronden ervaringspunten. Als je een bepaald aantal punten haalt ga je level up, dit geeft het gevoel dat je steeds beter wordt. Ook kunnen de leerlingen badges en kudo’s verdienen wanneer ze een bijzonder resultaat halen of zich goed inzetten. Verder leren wij docenten in onze training ‘de docent als coach’ hoe zij leerlingen op een goede manier feedback kunnen geven. Positieve feedback geeft zelfvertrouwen, terwijl verbeterpunten het doorzettingsvermogen stimuleren.

Op deze manier zet GoFuture in op het vergroten van het toekomstige succes van leerlingen. Minder stilstaan bij IQ en CITO-toetsen. Geen cijfers. Maar wel gaan voor meer zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.

 

Robbert Kroes,

Directeur, pionier en initiatiefnemer van GoFuture.