Robert van Oosten

Algemeen directeur en onderwijsman van het eerste uur

Ondernemen, innovatie en onderwijs zit hem in het bloed. Robert draagt er graag aan bij om leermiddelen en leerconcepten te ontwikkelen, die écht innovatief, effectief en motiverend zijn en die docenten in staat stellen om op een fijne manier les te geven.
Robert is als econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna is hij werkzaam geweest als docent, leerplanontwikkelaar, didacticus, educatief uitgever, auteur van diverse studieboeken, en is al vele jaren actief als ondernemer en directeur van diverse educatieve bedrijven.

Robbert Kroes

Directeur, adviseur en pionier

Robbert is initiatiefnemer van GoFuture. Hij ontwikkelt vernieuwende concepten om de zelfredzaamheid en ondernemendheid van jongeren te vergroten. Ook adviseert hij graag over strategische vraagstukken. Robbert is afgestudeerd als pedagoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij is tevens mede eigenaar van Kuseema, een bureau voor jongerenparticipatie.

Jelle van Dijk

Ondernemer en eigenaar SGM

Jelle is ondernemer in hart en nieren. In 2015 richtte hij Serious Game Media op. Hij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en is altijd actief bezig met het verbeteren en waarborgen van educatie, processen, productbeleving en promotie door de inzet van gametechnieken. Hij is ook directeur en eigenaar van Artihove; een bedrijf in luxe relatiegeschenken, creatieve kerstpakketten en outdoor kunstobjecten.

Wij zijn een enthousiast en ambitieus team van ondernemende onderwijsvernieuwers en onderwijsspecialisten uit de onderwijspraktijk:

Wij ontwikkelen innovatieve leermiddelen, die docenten faciliteren bij hun lesgeven.
Samen met deze docenten beogen we jonge mensen uit te dagen, te motiveren en te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun actieve participatie in de sterk veranderende samenleving: zowel in hun toekomstige werksituaties, als privé in hun primaire samenlevingsverbanden, als maatschappelijk in hun rol als burger.
Wij zoeken daarbij nauwe samenwerking met de docenten en schoolmanagers uit de onderwijspraktijk. En met andere externe partners, die onze doelstellingen, visie en werkwijzen delen en kunnen versterken.
We verbeteren deze leermiddelen jaarlijks op basis van nieuwe inzichten, (vooral) verkregen vanuit onze gezamenlijke reflecties op de dagelijkse ervaringen in de lespraktijk.
Het werken aan de voortdurende verbetering van het lesmateriaal en de leerconcepten vormt het strategisch middel bij uitstek om te werken aan de voortdurende professionalisering van de betrokken docenten en schoolmanagers, en van die van onszelf en andere partners:
samen leren door samen te doen, en samen te reflecteren op onze ervaringen en resultaten in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Innovatie veronderstelt zelf bereid te zijn om te blijven leren, en dit vooral ook boeiend en uitdagend te blijven vinden ....."
Onze trainingen,opleidingen en adviestrajecten op maat, via de GoFuture Academie, versterken het werken met deze op innovatie gerichte leermiddelen.

Ons interdisciplinaire team bestaat uit: 

  • onze bevlogen leermiddelenontwikkelaars, die zijn gespecialiseerd in de diverse varianten van het concept van "blended learning", incl. e-learning en gamification.
  • onze onderwijskundigen / didactici / pedagogen, ICT-ers, en educatief vormgevers:zij maken deel uit van onze interdisciplinaire ontwikkelteams.
  • onze trainers, opleiders en adviseurs: zij ondersteunen de betrokken docenten en onderwijsmanagers in hun dagelijkse onderwijspraktijk bij het werken met deze leermiddelen en vernieuwende onderwijsconcepten, vanuit hun ervaring met innovatie en implementatie.
  • de docenten en managers van de deelnemende scholen zelf: vanuit onze visie op "innovatief en participerend ontwikkelen en implementeren" maken zij ook actief deel uit van ons team:
    zij participeren in alle fasen van de innovatieprocessen, zowel van de leermiddelen en leerconcepten, als van de opzet en uitvoering van de trainingen, opleidingen en implementatieprocessen in de school (zie ook de GoFuture Academie).
  • Ons team wordt ondersteund door ons managementteam (zie hierboven).