De juiste mindset om te leren

Geplaatst in: Whitepapers | 0

“Als je een andere mindset aanneemt, kom je in een nieuwe wereld. In de ene wereld […] betekent succes bewijzen dat je slim of getalenteerd bent. Je wilt een bevestiging van jezelf. In de andere […] gaat het erom dat je je inspant om iets nieuws te leren. Dat je jezelf ontplooit.” – Carol S. Dweck in Mindset, de weg naar een succesvol leven.

 

Twee werelden
 Carol Dweck heeft het in dit citaat over de twee verschillende werelden, die staan voor twee verschillende mindsets. Met de wereld waarin je je succes wilt bewijzen wordt de statische mindset bedoeld. Leerlingen die deze mindset hebben gaan ervan uit dat intelligentie een vaststaande en onveranderbare eigenschap is. Je hebt een bepaalde intelligentie en dit verandert niet. Leerlingen met deze mindset willen zich graag bewijzen en laten zien dat zij een hoge intelligentie hebben. Een goede beoordeling is voor deze leerlingen erg belangrijk en een slechte beoordeling willen ze vermijden.

De andere wereld die Dweck noemt waarin je jezelf inspant om iets nieuws te leren verwijst naar de groeimindset. Leerlingen met deze mindset gaan ervan uit dat intelligentie kan groeien. Je hebt een bepaald beginpunt, maar je kunt je intelligentie verder ontwikkelen door hard te werken en te blijven oefenen. De leerlingen zullen bij een negatieve beoordeling sneller een positieve draai hieraan geven, door te kijken wat zij ervan kunnen leren.

 

Veranderende mindset
Je kunt jezelf langzaam aanleren om dingen met een andere mindset te bekijken, maar je complete mindset in één keer veranderen zal niet lukken. Het is goed om een groeimindset te stimuleren bij leerlingen, omdat leerlingen met een groeimindset beter presteren. Ook laten ze zich niet uit het veld slaan door tegenslag, maar proberen hiervan te leren en zich te ontwikkelen.

 

De mindset van GoFuture
In GoFuture wordt de groeimindset zoveel mogelijk gestimuleerd. Leerlingen stellen in GoFuture zelf doelen waar zij mee aan de slag willen gaan. Ook worden uitdagende taken gegeven, passend bij het niveau of de opleiding, waarmee ze geprikkeld worden om zich verder te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun eigen ontwikkeling zien in de digitale leeromgeving. Ze hebben allemaal een voortgangsbalk die wordt aangevuld naarmate zij meer uitdagingen maken. Last but not least wordt ook met de feedback die leerlingen in GoFuture krijgen een groeimindset gestimuleerd. Feedback kun je namelijk bewust richten op de groei van de leerling, veel beter dan een cijfer dat kan: “Ik zie je enorm vooruitgaan, ga zo door”. Zo ligt de focus op de ontwikkeling in plaats van het resultaat.