“Als je een andere mindset aanneemt, kom je in een nieuwe wereld. In de ene wereld […] betekent succes bewijzen dat je slim of getalenteerd bent. Je wilt een bevestiging van jezelf. In de andere […] gaat het erom dat je je inspant om iets nieuws te leren. Dat je jezelf ontplooit.”

– Carol S. Dweck in Mindset, de weg naar een succesvol leven.

 

 

In what world is your mind set?

 

Dweck heeft het in dit citaat over de twee verschillende werelden, die staan voor twee verschillende mindsets. Met de wereld waarin je je succes wilt bewijzen wordt de statische mindset bedoeld. Leerlingen die deze mindset hebben gaan ervan uit dat intelligentie een vaststaande en onveranderbare eigenschap is. Je hebt een bepaalde intelligentie en dit verandert niet. Leerlingen met deze mindset willen zich bewijzen en laten zien dat zij een hoge intelligentie hebben. Een goede beoordeling is voor deze leerlingen erg belangrijk, terwijl ze een slechte beoordeling willen vermijden.

De andere wereld die Dweck noemt waarin je jezelf inspant om iets nieuws te leren verwijst naar de groeimindset. Leerlingen met deze mindset gaan ervan uit dat intelligentie kan groeien. Je hebt een bepaald beginpunt, maar je kunt je intelligentie verder ontwikkelen door hard te werken en te blijven oefenen. De leerlingen zullen bij een negatieve beoordeling sneller een positieve draai hieraan geven, door te kijken wat zij ervan kunnen leren.

 

Verander je mindset

Je kunt jezelf langzaamaan aanleren om dingen met een andere mindset te bekijken, maar je complete mindset in één keer veranderen zal niet lukken. Het is goed om een groeimindset te stimuleren bij leerlingen, omdat leerlingen met een groeimindset beter presteren. Ook laten ze zich niet uit het veld slaan door tegenslag, maar proberen hiervan te leren en zich te ontwikkelen.

 

De mindset van GoFuture

In GoFuture wordt de groeimindset gestimuleerd. Leerlingen stellen in GoFuture zelf doelen waar zij mee aan de slag willen gaan. Ook worden uitdagende taken gegeven, waarmee leerlingen geprikkeld worden om zich verder te ontwikkelen. Hierbij kunnen zij hun eigen ontwikkeling in de game zien door de voortgangsbalk, die wordt aangevuld naarmate zij meer uitdagingen maken. Als laatste wordt ook met de feedback een groeimindset gestimuleerd, door de feedback te richten op de groei van de leerling, zoals: “Ik zie je enorm vooruitgaan, ga zo door”. Zo wordt gefocust op de ontwikkeling in plaats van het resultaat.