Autonomie, verbondenheid en competenties spelen een grote rol in het leren […] Intrinsieke motivatie is niet alleen essentieel om leerlingen zelfstandig te laten leren, maar ook van groot belang voor de docent om goed les te kunnen geven.”

– Harold Bekkering in De Lerende mens

 

Intrinsieke motivatie

 

Een ideaalbeeld: Leerlingen komen enthousiast de klas binnen, ze hebben zin om aan de slag te gaan. Hoe zijn deze leerlingen gemotiveerd? Zijn ze gemotiveerd door de beloning die aan de taak gekoppeld is of zijn ze uit zichzelf gemotiveerd om de taak uit te voeren? Is hun motivatie dus extrinsiek of intrinsiek? Ideaal gezien zijn de leerlingen intrinsiek gemotiveerd met hun schoolwerk bezig. Daar willen we naartoe.

Harold Bekkering bespreekt in zijn boek de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie zegt dat er drie componenten zijn, die leiden tot intrinsieke motivatie. Deze componenten zijn autonomie, verbondenheid en competentie. Wat houden deze componenten in en hoe worden ze gebruikt binnen GoFuture om leerlingen intrinsiek gemotiveerd te krijgen?

 

Autonomie

Zorgen dat leerlingen zelf initiatief kunnen nemen en zelf de controle hebben over een taak, zorgt dat resultaten verbeteren. Als een leerling het gevoel heeft controle te hebben over een taak, zal hij of zij deze taak leuker vinden om te doen dan een opgelegde taak. In GoFuture legt een docent geen taak op, maar neemt hij de rol van coach aan. Een coach die met de leerlingen meedenkt en hen helpt in plaats van alleen beoordeeld. Daarnaast werken leerlingen aan een zelf bepaald doel: ze kiezen zelf wat voor onderneming zij willen starten om zo ondernemende vaardigheden te leren en bepalen zelf het tempo.

 

Verbondenheid

Naast autonomie is verbondenheid belangrijk voor het leren. De manier waarop we denken is gericht op verbinding. In GoFuture werken de leerlingen in een team aan een gezamenlijk doel. Het werken in een team zorgt dat leerlingen het gevoel hebben ergens bij te horen. Ze staan er niet alleen voor en kunnen samen overleggen. Deze sociale contacten zijn heel belangrijk. GoFuture geeft leerlingen een goede balans tussen (online) individueel leren en samenwerking in de klas.

 

Competentie

Ergens goed in zijn of iets kunnen, kortom competent zijn. Een doel van het onderwijs is vanzelfsprekend het aanleren van kennis en vaardigheden. Deze worden gebruikt om problemen op te lossen. De truc is om bij elk nieuw probleem steeds nieuwe competenties te leren en zo bagage te verzamelen waarmee een volgend probleem ook opgelost kan worden.

Een competentie bezitten houdt in dat je niet alleen een antwoord weet, maar dat je snapt hoe je moet handelen als je in een soortgelijke situatie terecht komt.

Om belangrijke competenties aan te leren en zo de competentie van leerlingen te vergroten wordt in GoFuture gebruikt gemaakt van uitdagende taken. Positieve feedback, die leerlingen in de game krijgen van de coach zorgt er ook voor dat leerlingen zich competent voelen.