Karaktereigenschappen voorspeller voor succes?!

 

Het succes van jongeren wordt vaak gelinkt aan cognitieve vaardigheden, zoals rekenen of woorden herkennen. De vaardigheden die goed met een test kunnen worden gemeten. Volgens Paul Tough wordt bij de ontwikkeling te veel gefocust op het aanleren van deze ‘verkeerde’ vaardigheden.

 

Ga voor kwaliteit(en)

Voor het bepalen van het succes van jongeren zijn namelijk andere kwaliteiten van belang, zoals doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, nieuwsgierigheid, zorgvuldigheid, lef en zelfvertrouwen. De zogenaamde soft-skills of karaktereigenschappen.

Hij laat in zijn boek verschillende onderzoeken en praktijkvoorbeelden naar voren komen waaruit blijkt dat deze karaktereigenschappen veel meer zeggen over succes. Een IQ-test of een score op een vaardighedentest, zoals de CITO-toets zijn volgens hem geen goede voorspeller. Je wil om door te zetten of het uit kunnen stellen van een beloning zijn wél bepalend.

Als we het toekomstig succes van jongeren willen vergroten, dan moet de focus dus liggen op deze karaktereigenschappen van jongeren. Het aanleren van doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen is belangrijk. Deze eigenschappen zijn in tegenstelling tot wat mensen denken niet vaststaand. Ze zijn veranderbaar en daarmee zijn het vaardigheden die je kunt aanleren.

 

Vaardigheden in the picture

In GoFuture stimuleren we onder andere deze soft skills. De leerlingen beginnen in GoFuture met nadenken over hun kwaliteiten. Ze denken na over wat ze kunnen, maar ook over wat ze willen bereiken. Zo wordt hun nieuwsgierigheid gewekt. Daarnaast zijn er diverse uitdagingen, zoals het pitchen voor ondernemers. Hier komen meer vaardigheden bij kijken dan de tekst onthouden. Je hebt lef nodig om voor een groep mensen te staan en zelfbeheersing om controle te houden tijdens je pitch. Je moet je informatie kunnen organiseren en doorzetten om tot een goed resultaat te komen.

Om bijvoorbeeld zelfvertrouwen bij leerlingen te stimuleren, gebruiken we ook gamificatie. Gamificatie houdt in dat mechanismen uit succesvolle games worden ingezet om lesstof aantrekkelijker te maken. De leerlingen krijgen voor elke uitdaging ervaringspunten. Als je een bepaald aantal punten haalt ga je level up, dit geeft het gevoel dat je steeds beter wordt. Dit gevoel van beter worden wordt ook gestimuleerd door de badges die leerlingen kunnen verdienen en de feedback die de docent/coach geeft bij uitdagingen. Positieve feedback geeft een leerling zelfvertrouwen, terwijl verbeterpunten het doorzettingsvermogen stimuleren.

Op deze manieren zet GoFuture in op het vergroten van het succes van leerlingen. Minder stilstaan bij IQ en CITO-toetsen en gaan voor meer zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen kweken.